Процес видобування із надр Землі переважної більшості видів мінеральної сировини і матеріалів супроводжується маркшейдерськими роботами. Так називаються послуги з геодезичного забезпечення гірничодобувної промисловості, значна частина з яких надається в умовах підземного простору. З підприємств, що входять до структури ГК GEOTOP, найбільш профільною у справі маркшейдерських інженерних вишукувань є компанія «Геодез».

Маркшейдерсько-геодезичні послуги компанії необхідні на всіх етапах освоєння родовищ корисних копалин:

  1. В ході геологічної розвідки та оцінювання обсягів розвіданих геологами мінеральних покладів.
  2. При проектуванні і будівництві гірничодобувних шахтних та кар’єрних комплексів.
  3. Протягом всього періоду промислової експлуатації родовищ.
  4. Під час підготовки плану ліквідаційних заходів (коли ресурс тієї чи іншої ділянки гірничої розробки вичерпується, та гірничодобувний об'єкт підлягає закриттю).

Сфера застосування методів маркшейдерії в Україні не обмежується тільки гірничодобувною промисловістю. Інженерно-будівельна діяльність, що ведеться під землею, також неможлива без маркшейдерського супроводу.

Серед робіт, що виконуються компанією «Геодез»:

  • створення локальних (опорних) знімальних маркшейдерських мереж;
  • встановлення координат проходки бурових свердловин, шурфів, штолень, штреків, канав та інших виробок для розкривання мінеральних тіл, що видобуваються;
  • горизонтальні та вертикальні маркшейдерські зйомки;
  • високоточне вимірювання обсягів виконаних гірничих робіт;
  • маркшейдерські роботи для складання перспективного плану гірничого видобутку;
  • маркшейдерський супровід будівництва підземних споруд, які не пов'язані з добуванням корисних копалин (наприклад, об'єктів метрополітену, гірських тунелів).

І це ще далеко не вичерпний перелік маркшейдерських послуг, що надаються компанією «Геодез».