Для кого працює ГК «Геотоп»?

На сьогодні компанія ГК «Геотоп» - це мережа вишукувальних підприємств, що охоплює практично всю Україну. Наші послуги мають попит у багатьох сферах діяльності:

 • в будівництві цивільних і виробничих об'єктів;
 • при експлуатації, технічному контролі будівель і споруд;
 • в геологічній розвідці;
 • в гірничодобувній промисловості;
 • в сільському господарстві.

Серед замовників, яких інтересують наші послуги - великі вітчизняні та міжнародні фірми, підприємства малого бізнесу, прості громадяни. Для кожної категорії клієнтів нами розроблено відповідні пакети пропозицій, що включають різноманітні інженерно-вишукувальні послуги.

Які вишукувальні послуги ми надаємо?

Наші послуги можна розділити на чотири основні категорії:

 1. Інженерно-геодезичні послуги. Вони пов'язані з визначенням планових і висотних координат точок та об'єктів на поверхні земельних ділянок.
 2. Маркшейдерські послуги. Маркшейдерія - це окрема, специфічна галузь геодезії, що займається вимірами в надрах землі (в шахтах, кар'єрних розробках, на підземному будівництві).
 3. Аерофотознімальні послуги. Картування місцевості та отримання додаткової інформації за допомогою дронів.
 4. Інженерно-геологічні послуги. Полягають в дослідженні геологічного і гідрогеологічного розрізу території.

Детальніше про основні напрямки нашої діяльності

Інженерно-геодезичні послуги

Наш геодезичний сектор відповідає за інженерні вишукування і топознімальні послуги, в ході яких місцевість зображується на топографічних картах і планах. Деякі геодезичні послуги передбачають вирішення оберненої задачі - винесення в натуру об'єктів, зображених на планах і кресленнях (меж земельних наділів, контурів і осей інженерних споруд, що будуються). В ході вирішення інженерно-геодезичних задач нашим фахівцям доводиться проводити вимірювання відстаней, вертикальних і горизонтальних кутів; займатися математичною обробкою результатів вимірів.

Маркшейдерські послуги

Маркшейдерські послуги - це вимірювання та інженерні розрахунки, які супроводжують гірничодобувні роботи. З цими послугами пов'язана проходка гірничих виробок, розставлення обладнання, розрахунок матеріального балансу підприємства, планування обсягів видобутку мінеральних ресурсів. Наші маркшейдерські відділи забезпечують підготовку, проведення, контроль виконання гірничо-геологічних і деяких видів будівельних робіт:

 • пошук і розвідку геологічних запасів;
 • експлуатацію розвіданих родовищ природних матеріалів та сировини;
 • консервацію і ліквідацію виробок;
 • будівництво тунелів, інших підземних об'єктів.

Аерофотознімальні послуги

Інженерно-вишукувальні та інші послуги, що надаються за допомогою методів, в основі яких лежить аерофотознімання, неухильно становляться більш різноманітними. Складання фотопланів, моніторинг будівельних робіт і природних об'єктів, вимірювання площі полів і земельних ділянок. Великим попитом аерофотознімальні послуги користуються в аграрному секторі економіки, де наші літальні апарати, оснащені мультиспектральною фотоапаратурою:

 • контролюють якість обробки сільгоспугідь;
 • збирають дані про стан рослин на полях;
 • забезпечують оперативне інформування про проблеми з посівами.

Інженерно-геологічні послуги

Інженерно-геологічні послуги - це послуги, що пов'язані з вивченням ґрунтів - верхніх шарів порід земної літосфери (доступних в ході земляних робіт при будівництві та проведенні іншої інженерної діяльності):

 • визначення фізичних властивостей, що відповідають за придатність ґрунту для використання в якості будівельної основи або матеріалу;
 • виявлення небезпечних геологічних факторів, що ускладнюють будівництво, експлуатацію будівель і споруд;
 • пошук водоносних ґрунтових горизонтів, здатних служити джерелами автономного водопостачання об'єктів, що будуються.

Дослідницьке обладнання

Швидкість і якість, з якою надаються вишукувальні послуги безпосередньо залежить від технічного обладнання, приладів і інструментів, що використовуються. Геологічні послуги вимагають наявності бурової техніки, випробувальних пристроїв (штампи, зонди). Сучасна геодезія немислима без оптико-електронних тахеометрів, теодолітів, нівелірів, систем трасування підземних комунікацій, GPS-навігації. Маркшейдерські роботи часто виконуються в газонебезпечних просторах, тому послуги цього виду необхідно надавати, використовуючи спеціальні, вибухо- і пожежобезпечні інструменти.

Інформаційне забезпечення, за допомогою якого надаються вишукувальні послуги

Інженерно-вишукувальні послуги передбачають аналіз великих обсягів інформації. Швидкість обробки даних і вірогідність розрахунків визначаються не тільки кваліфікацією наших співробітників. Багато що залежить від застосовуваного програмного забезпечення та продуктивності комп'ютерної техніки. Обчислювальні машини останнього покоління і встановлені на них геоінформаційні системи, програми моделювання геологічних і гідрогеологічних процесів значно прискорюють процес побудови планів, карт, профілів, розрізів; дозволяють максимально точно обчислювати прогнозні варіанти розвитку досліджуваної ситуації.

Про вартість наших послуг

З базовими розцінками на послуги можна ознайомитися на сайтах наших представництв в регіонах. На кошторисну вартість надаваних нами інженерно-вишукувальних послуг впливають і місцеві умови, в яких доводиться вести роботи нашим фахівцям:

 • віддаленість території, де потрібні наші послуги, від найближчого представництва компанії;
 • її прохідність для автомобільної техніки з буровим та іншим спеціальним обладнанням, необхідним для якісного надання замовленої послуги;
 • розмір площі ділянки вишукувань.

Найбільш вигідним способом співпраці з нами є тривале партнерство, коли надаються комплексні послуги.