Аерофотозйомка

Після об'єднання потенціалу авіації та фотографічної апаратури, ефективність геодезичних вишукувань, які спрямовані на складання топографічних карт та планів, набагато збільшилася. Послуги з аерофотозйомки, що надаються компанією ГК GEOTOP, вдало поєднують у собі високу швидкість і якість достатню для вирішення багатьох топографо-геодезичних задач. Застосування сучасної аерофотозйомки не обмежується тільки геодезичними вимірами, а й охоплює інші сфери людської діяльності.

Аерофотозйомка та безпілотні літальні апарати

Спершу винахід методу аерофотозйомки позначився на виконанні геодезичних вишукувань в межах великих площ та у важкодоступній місцевості. Та аерофотозйомка невеликих за своїми розмірами ділянок довго час вважалася не ефективною і економічно недоречною. Тільки після конструювання малорозмірних літаючих машин, які можливо пілотувати дистанційно, (безпілотників) послуги з аерофотозйомки стали більш популярними. Переваги безпілотників полягають у їхній можливості:

 • літати на малих висотах;
 • вести зйомку на невеликих швидкостях;
 • маневрувати в обмеженому просторі.

Де застосовується аерофотозйомка?

Завдяки перевагам безпілотників зараз аерофотозйомку використовують навіть при знімальних роботах на невеликих ділянках території. Серед послуг, де успішно застосовується аерофотозйомка:

 • Складання топографічних планів і геодезичної підоснови будівельних креслень.
 • Спостереження за об'єктами, які потребують періодичного контрольного геодезичного вимірювання.
 • Моніторинг будівельних робіт.
 • Побудова цифрових геодезичних моделей місцевості.
 • Спостереження за станом рослинного покрову території.

Порядок надання послуг з аерофотозйомки

Аерофотозйомка є доволі складним технологічним процесом та передбачає проведення кількох операцій, що виконуються у послідовному порядку:

 1. Підготовчі роботи

Підготовка до аерофотозйомки полягає в попередньому огляді ділянки або об'єкта, що буде зніматися, розробці маршруту польоту безпілотника, з якого буде вестися аерофотозйомка. Також проводиться його передпольотна підготовка, та розраховується курсу польоту.

 1. Знімальні роботи

Безпілотник для аерофотозйомки стартує за прокладеним маршрутом і виконує фото сесію, додержуючись заздалегідь встановленого режиму перекриття фотознімків (накладення певної частини зображення на сусідній кадр). Усі маневри безпілотника здійснюються під керівництвом оператора, що пройшов спеціальну підготовку.

 1. Камеральна обробка аерофотозйомочних матеріалів

На цьому етапі фотографії прив'язуються до геодезичних мереж, усуваються спотворення зображення (виконується ортофоторектифікація). Фотограмметрична обробка даних аерофотозйомки рівнинної території доволі легка та полягає, здебільшого, в тому, щоб усунути неточності, виникнення яких було обумовлене зміною напрямку оптичної осі фотоапарату під час польоту та коливанням висоти руху безпілотника. Якщо ж зйомка проводилась в гірській місцевості, тоді спеціалістам, які виконують корегувальні роботи, доводиться прикладати набагато більше зусиль.

Розрахунки перед проведенням аерофотозйомки

Важлива стадія підготовки до аерофотозйомки – проведення попередніх розрахунків її елементів:

 • вигідного масштабу зйомки;
 • необхідної фокусної відстані;
 • формату фотографій;
 • поперечного та поздовжнє перекриття знімків;
 • висоти і швидкості польоту безпілотника;
 • кількості знімків за період проведення аерофотозйомки;
 • часу потрібного для аерофотозйомки.

Ще до запуску безпілотника оператору необхідно визначити напрямок і швидкість вітру (для їх врахування під час керування курсом і швидкістю апарата).

Види аерофотозйомки

В залежності від напрямку оптичної осі фотографічної камери відносно вертикалі виділяють такі види аерофотозйомки:

 1. Горизонтальна аерофотозйомка. Виконується при прямовисному положенні осі (припустиме відхилення – не більше одного градуса).
 2. Планова аерофотозйомка (з відхиленням у межах п'яти градусів).
 3. Перспективна аерофотозйомка. (відхилення – більше ніж п'ять градусів).
 4. Планово-перспективна аерофотозйомка. Під час проведення цього виду аерофотозйомки працюють дві фотокамери, з яких одна робить планове фотографування території, а друга – перспективне.

Важлива умова для забезпечення якісної аерофотозйомки

Кожній аерофотознімальній системі властиві унікальні оптико-механічні особливості, що позначаються на ступеневі спотворення зображення поверхні місцевості. Тому необхідною умовою, якої треба неухильно додержуватися для отримання якісних результатів аерофотозйомки, є виконання всього циклу аерофотозйомки за допомогою одного й того ж фототехнічного пристрою. Недодержання цієї умови може стати причиною отримання недостатньо вірогідних знімальних матеріалів.

Аерофотозйомка та електронне картування місцевості

Електронні карти або цифрові моделі території – в останні роки добре зарекомендували себе, як дієвий інструмент, корисний під час організації та ведення багатьох інженерних та сільськогосподарських робіт. На основі якісних матеріалів аерофотозйомки можна будувати цифрові моделі земної поверхні, які можуть бути двовимірними (плановими) чи тривимірними (3-D проекціями). У двовимірних електронних геодезичних моделях рельєф не відображається, або ж його форма показується умовними лініями – горизонталями. Максимально близько до реальності демонструє ситуацію на земельній ділянці тривимірна модель.

Результати аерофотозйомки застосовуються у багатьох сферах людської діяльності. Звертаючись за послугами з аерофотозйомки до компанії ГК GEOTOP, можна бути впевненим, що апаратура і технологія знімальних робіт будуть підібрані нашими спеціалістами у відповідності до наявної у замовника задачі, а результати аерофотозйомки нададуться у найбільш зручному та наочному форматі.