Геодезія

При проведенні проектно-будівельних робіт багато хто стикається з проблемою – знайти вишукувальну організацію, яка надає інженерні послуги з геодезії з незмінно високою якістю на будь-якій стадії проекту. Від самого початку, коли оформлюються геодезичні документи для відведення земельної ділянки, до виконавчих геодезичних зйомок готового будинку перед здачею в експлуатацію. Забудовники, які уклали договір з компанією ГК «Геотоп», вирішили цю проблему раз і назавжди.

Референс-лист з геодезії

Види послуг з геодезії

Величезний досвід, що був отриманий нашою компанією протягом періоду її існування під час проведення найрізноманітніших геодезичних робіт, дозволяє нам впевнено гарантувати нашим замовникам бездоганне виконання будь-якої послуги з геодезії. Серед основних видів наших послуг є такі геодезичні вишукування:

Контурна і планово-висотна геодезичні зйомки ситуації

Під ситуацією (геодезичний термін) розуміється сукупність розташованих на ділянці об'єктів і форм рельєфу місцевості. Планово-висотні геодезичні зйомки полягають у визначенні горизонтальних та вертикальних координат кожної точки ділянки. Для основних точок прив'язка до координатних систем здійснюється інструментальним методом. Для інших, менш важливих точок – методом інтерполяції. Результати знімальних геодезичних робіт – плани – потрібні під час землевпорядного оформлення ділянки, для підготовки основи під проектні схеми і креслення, для комплекту виконавчих геодезичних документів після закінчення будівництва.

Вертикальні геодезичні зйомки (нівелювання)

Нівелювальні геодезичні зйомки ділянок проводяться нами, якщо замовники цікавляться лише висотою точок, що знімаються або їх взаємним перевищенням. Наприклад, якщо перед нашою компанією поставлено завдання:

 • проконтролювати рівність спланованої земельної ділянки або днища будівельного котловану;
 • перевірити відсутність перекосів в поверхні закладеного фундаменту.

Під час геодезичних нівелювальних робіт фахівці, озброєні сучасними оптико-цифровими приладами, з точністю до міліметрів визначають абсолютні та відносні геодезичні висотні відмітки важливих для клієнта об'єктів.

Побудова профільних геодезичних розрізів

Профільні геодезичні розрізи або профілі ділянок трас потрібні для будування лінійних споруд, до яких відносяться:

 • автомобільні дороги та залізниці,
 • трубопроводи;
 • лінії зв'язку та енергопередавання.

В ході виконання цієї роботи ми вимірюємо геодезичні висоти точок вертикального перегину профілю, щоб проектувальники могли побачити реальну картину і запланувати заходи щодо випрямлення траси.

Контрольні геодезичні послуги при будівельних роботах і моніторингу деформацій вже побудованих і введених в дію споруд

Такі геодезичні послуги в період будівництва полягають в супроводі нашими фахівцями, оснащеними відповідними завданню геодезичними інструментами, будівельно-монтажних операцій, з метою оперативного контролю їх відповідності проектним рішенням. Коли будівництво завершено, геодезичні операції полягають в спостереженні за ходом осадки будівель і виявленні наднормативних відхилень від початкового положення конструктивних елементів споруд.

На які етапи розбиваються геодезичні послуги?

Виходячи зі своєї специфіки, все геодезичні роботи в будівництві поділяються на три основних етапи:

 1. Підготовчий.
 2. Польовий.
 3. Камеральний.

Підготовчий етап

На цій стадії ми допомагаємо замовнику грамотно скласти технічне завдання на геодезичні дослідження, аналізуємо всі доступні нам геодезичні матеріали за ділянкою майбутніх робіт, працюємо над складанням програми геодезичних вишукувань, оформляємо дозвіл на їхнє проведення в районних органах влади, забезпечуємо своєчасну реєстрацію досліджень.

Польовий етап

У наші завдання на цьому етапі входить:

 • рекогносцировка на місцевості;
 • розбивка мережі точок геодезичної планової і висотної знімальної основи;
 • виконання основних інструментальних геодезичних замірів з метою визначення координат об'єктів, точок прив'язки;
 • польовий обчислювальний контроль результатів геодезичних вимірювань;
 • виявлення і трасування (відстеження напрямків) підземних комунікацій.

Камеральний етап

Включає: аналіз і обробку польових геодезичних даних; креслення планів, профілів, схем, картограм та інших геодезичних документів; складання технічного звіту.

На завершення комплексу геодезичних робіт побудовані графічні матеріали та звіт, що додається до них, підлягають узгодженню. В ході проведення узгоджень перевіряються схеми підземних трас комунікацій, уточнюються деякі деталі, що стосуються містобудівних обмежень (положення «червоних ліній» та ін.). Участь замовника в узгодженні матеріалів не обов'язкова. Він отримує від нас вже повністю готові та оформлені геодезичні документи.

Коли необхідно проводити геодезичні дослідження?

З заявками про надання послуг з геодезії до нас звертаються, коли виникає необхідність:

 • підготувати проект земельного відводу;
 • уточнити геодезичні межі ділянки;
 • скласти ситуаційний план території;
 • провести передпроектні геодезичні зйомки;
 • винести готовий проект на будівельний майданчик;
 • здійснити геодезичні контрольні виміри для оцінювання правильності будівельних операцій;
 • зробити виконавчі геодезичні зйомки для приймання завершених будівельно-монтажних робіт або введення об'єкта в експлуатацію;
 • вести періодичні деформаційні геодезичні спостереження за спорудами або важливим технічним обладнанням.

Геодезичний супровід будівництва

Досвід наших постійних клієнтів беззаперечно доводить, що ціна на геодезичні дослідження і вишукування для будівництва стає набагато привабливішою, якщо при укладенні договору замовити відразу комплекс геодезичних робіт. З огляду на цей факт, ми пропонуємо кожному нашому клієнтові повний геодезичний супровід в ході підготовки і реалізації їх проектів, який передбачає:

 1. Землевпорядні роботи.
 2. Геодезичні вишукування для побудови геоподоснови під проектування.
 3. Винесення проекту в натуру.
 4. Геодезичні спостереження за будівництвом.
 5. Складання виконавчих геодезичних планів і схем.
 6. Геодезичне проектування внесення змін до ландшафту.

Наші геодезичні проекти

За період, що минув від зародження компанії, ми отримали досвід участі в багатьох будівельних проектах і надання інших геодезичних послуг. Серед них:

 • геодезичні роботи на незабудованих територіях;
 • геодезичне забезпечення індивідуального, котеджного будівництва;
 • повний комплексний геодезичний супровід великих будівництв;
 • геодезичні зйомки і моніторингові геодезичні вимірювання в умовах вибухопожежонебезпечних виробничих об'єктів (для таких робіт ми маємо в своєму розпорядженні спеціальні геодезичні прилади, що допускаються до використання в небезпечних умовах).

Беручи до уваги наші досягнення, можна з упевненістю стверджувати, що компанія ГК «Геотоп» твердо займає одне з провідних місць серед фірм, що надають послуги з геодезії для будівництва.