Маркшейдерія

Україна багата на корисні копалини і насичена об'єктами, мета яких – експлуатація родовищ різноманітних природних ресурсів: паливно-енергетичних (торф, вугілля, газ, нафта), рудно-сировинних (залізні та марганцеві руди, руди кольорових металів), будівельних матеріалів (глини, суглинки, піски, гравій, вапняки). Процеси добування із надр Землі переважної більшості видів мінеральної сировини і матеріалів були б набагато важчими і неможливими у сучасному вигляді, якби не послуги з маркшейдерії. Маркшейдерськими називаються послуги з геодезичного забезпечення діяльності підприємств гірничодобувної промисловості.

Коли необхідні послуги з маркшейдерії?

Користуватися послугами з маркшейдерії доводиться на всіх етапах робіт з освоєння родовищ корисних копалин. Під час проведення геологічних робіт з розвідки мінеральних покладів. На протязі періоду проектування гірничодобувних об'єктів та промислових комплексів. Протягом всього терміну промислової розробки родовищ. Під час підготовки плану ліквідаційних робіт (коли ресурс тієї чи іншої ділянки гірської розробки вичерпується, і шахта чи кар'єр підлягає закриттю).

Які маркшейдерські послуги потрібні на стадії геологічної розвідки покладів корисних копалин?

В ході геологічної розвідки родовищ маркшейдерські послуги потрібні під час:

 • встановлення точок проведення гірничих робіт (проходки свердловин, шурфів, штолень, канав) з розкриття покладів, в цілях оцінювання їхніх запасів;
 • проведення геодезичної зйомки зі складанням фактичного плану мережі розвідувальних гірничих виробок;
 • документування інформації, отриманої після обстеження виробок і аналізу зразків гірських порід, взятих з них (фіксування елементів залягання і форми контакту геологічних пластів);
 • розрахунку запасів розвіданих корисних копалин.

Маркшейдерські послуги під час підготовки до експлуатації родовищ

На стадії підготовки родовища корисних копалин до розробки і проведення відповідних гірничо-будівельних робіт фахівцям, що надають послуги з маркшейдерії, теж знаходиться багато роботи. Вони займаються винесенням на місцевість проектних креслень і схем видобувних кар'єрів, інженерних споруд, що входять в інфраструктуру гірничопромислового об'єкта, власникам якого надаються послуги. Контролюють виконання проектного плану в ході будівельних робіт. Виконують маркшейдерську зйомку підготовленого до введення в експлуатацію добувного комплексу.

Послуги, що входять в маркшейдерське забезпечення ведення гірничих робіт

Коли гірничодобувний об'єкт здається в експлуатацію, і починається розробка родовища, маркшейдерські послуги на шахтах та кар'єрах включають:

 • знімальні послуги з метою постійного контролю форми і стану гірничих виробок;
 • послуги з проведення балансових розрахунків (обчислення співвідношення визначених запасів корисних копалин, видобутих обсягів, втрат під час видобутку);
 • послуги спостереження за гірничо-геологічними особливостями геологічних структур, що містять поклади корисних мінералів;
 • послуги зі складання, оновлення плану робіт з видобування;
 • послуги з проведення маркшейдерського виміру виконаних робіт.

Послуги з маркшейдерії, що спрямовані на забезпечення безпеки ведення гірничих робіт

Маркшейдерські послуги під час видобування корисних копалин не обмежуються вимірами та розрахунками, які пов'язані з оцінюванням обсягів робіт, що проведені або плануються на майбутнє. Крім цього, маркшейдерські підприємства надають послуги:

 • контролю поверхні землі поблизу гірничодобувних робіт та безпосередньо над підземними виробками;
 • збору даних для розрахунку прогнозу можливого самовільного переміщення масивів гірської породи і складання планів запобіжних робіт;
 • маркшейдерського забезпечення моніторингу стана інженерних споруд (з урахуванням можливого небезпечного впливу на них процесу розробки родовища).

Маркшейдерські послуги під час ліквідації гірничодобувного об'єкта

Рано чи пізно запаси родовища корисної копалини, що видобувається, збіднюються, і подальше видобування стає нерентабельним. Тоді приходить час згортання гірничих робіт, закриття і ліквідації виробок. Маркшейдерські послуги у цей період включають проведення прикінцевої маркшейдерської зйомки об'єкта, перевірку завершеної робочої та звітної маркшейдерської документації, підготовку необхідних документів, що підлягають подальшому зберіганню, до передачі в архів.

Маркшейдерські послуги в Україні

Протягом останніх десятиріч серед виробничих підприємств нашої країни, включаючи і гірничодобувні, визначилася тенденція до зосередження зусиль на основних сферах діяльності та збільшення переліку допоміжних технічних послуг, виконання яких доручається на договірній основі спеціалізованим підрядним фірмам. Відносяться до таких послуг і маркшейдерські послуги, виконання яких потребує відмінної технічної оснащеності та наявності кваліфікованих кадрів. Одним з найбільш відомих в Україні брендів, під егідою якого надаються професійні послуги в сфері геології, геодезії та маркшейдерської справи, є компанія ГК GEOTOP.

Маркшейдерські послуги, що надаються компанією ГК GEOTOP

Наша компанія надає замовникам різноманітні послуги з виконання маркшейдерських робіт, серед яких:

 • послуги зі створення локальних (опорних) знімальних маркшейдерських мереж;
 • послуги з горизонтальних та вертикальних маркшейдерських зйомок;
 • послуги з вимірювання обсягів виконаних гірничодобувних робіт;
 • маркшейдерські послуги зі складання плану видобутку корисних копалин;
 • послуги маркшейдерського супроводу робіт з будівництва великих підземних споруд, які не пов'язані безпосередньо з видобуванням мінеральної сировини (наприклад, гірські тунелі, об'єкти метрополітену тощо).

Наведений вище перелік маркшейдерських послуг, які може виконувати компанія ГК GEOTOP, не є вичерпним. З повним списком можливих послуг з маркшейдерії та їхніми цінами можна познайомитися, на сайті компанії, або зателефонувавши для отримання консультації в один з офісів її регіональних представництв.