Серед компаній, що надають послуги в галузі інженерних досліджень, місце компанії ГК GEOTOP є однією з провідних. Ми співпрацюємо як з фізичними особами - забудовниками власних земельних ділянок, так і з великими проектними та будівельними організаціями, підприємствами інших галузей. Є серед наших партнерів і міжнародні компанії.

Співробітники нашої компанії

В першу чергу, про вишукувальні компанії судять по їхнім представникам - інженерно-технічному персоналу, безпосередньо зайнятому у дослідницьких роботах на об'єктах замовника. Тому ми доклали великих зусиль, щоб наповнити нашу команду професіоналами своєї справи. Рівень компетентності співробітників компанії підтверджується дипломами та відповідними роботі, що вони виконують, документами з додаткового підвищення кваліфікації. Практичні навички багатьох працівників відшліфовані в багатьох регіонах, включаючи і закордонні. Кадрові ресурси компанії дозволяють виконувати вишукувальні завдання будь-якого рівня складності.

Відповідність компанії ліцензійним вимогам

Компанії, що виконують інженерно-вишукувальні роботи, зобов'язані володіти відповідними ліцензіями. Тільки в цьому випадку їх діяльність є законною. Відповідність компанії ГК GEOTOP законодавчо-нормативними вимогами засвідчується всіма необхідними дозвільними документами, які можуть бути надані за першим вимогою замовника.

Цінова політика компанії

Неухильне, з року в рік, збільшення кількості замовників, багато з яких становляться постійними партнерами компанії, стало можливим не тільки внаслідок високої якості надання послуг, а і завдяки розумній ціновій політиці. Для наших клієнтів ми встановлюємо і підтримуємо реальну вартість робіт. Забезпечувати вигідність цін нашій компанії дозволяють:

 • стабільні обсяги замовлень;
 • зниження до мінімуму додаткових витрат;
 • широкий вибір інструментів для проведення досліджень у великому арсеналі технічного обладнання та вимірювальних приладів компанії.

Переваги, що дозволяють компанії випереджати конкурентів

Забезпеченість компанії спеціалістами

Укладені договори на топографо-геодезичні, аерофотознімальні, маркшейдерські та інженерно-геологічні роботи виконуються силами спеціалістів нашої компанії. Укомплектованість штату кваліфікованими працівниками забезпечує достатність власних сил, без залучення до роботи сторонніх експертів.

Великі архіви компанії

Володіння систематизованими архівами технічних звітів і картографічних документів з геології та геодезії, складених за результатами проведених в попередні роки робіт, є вагомим фактором, що полегшує організацію та проведення подальших досліджень. Інформованість про основні умови місцевості вишукувань дозволяє оптимально скласти програму та заощадити час на етапі збору попередніх даних про досліджувану ділянку.

Висока робоча дисципліна

Керівництво компанії піклується про постійний контроль дотримання усіма її представництвами:

 • офіційних методичних інструкцій з проведення робіт;
 • ліцензійних умов, що дозволяють вести компанії дослідницьку діяльність (в звичайних умовах і на об'єктах, що відносяться до підвищених категорій небезпеки та технічної складності);
 • правил внутрішнього режиму та виробничої дисципліни на об'єктах, що обслуговуються співробітниками компанії;
 • термінів виконання договірних робіт..

Працівники компанії проходять, із встановленою періодичністю, атестацію з метою перевірки професійних знань, вимог безпеки.

Які проекти реалізуються за участю компанії?

Ми беремо участь у підготовці та інженерно-вишукувальному супроводі різноманітних проектів. За допомогою нашої компанії:

 • вибудовуються та реконструюються великі будівлі в центральних районах обласних центрів та інших великих міст;
 • монтуються технологічні установки промислових об'єктів;
 • прокладаються дороги, підземні трубопровідні комунікації, лінії електропередачі та ін.

Як ми працюємо?

 1. Приймання замовлення

Для реєстрації в компанії ГК GEOTOP замовлення досить повідомити ціль роботи та надати інформацію про місце розташування земельної ділянки, яку слід дослідити (контактні дані компанії вказані на сайті). Отримавши ці дані, наші спеціалісти ознайомляться з доступною інформацією про район досліджень і негайно підготують проект технічного завдання, контракту, інших необхідних документів. Зустріч для обговорення умов та підписання договору може бути призначена на один з найближчих днів зручних для замовника.

 1. Узгодження умов роботи

Підготовлені нами основні умови договору:

 • перелік вимог технічного завдання;
 • календарний графік виконання дослідницьких робіт;
 • вартість послуг;

остаточно узгоджуються при особистій зустрічі із замовником. У разі, якщо з його боку виникають які-небудь додаткові умови, то мета компанії - максимально враховувати їх (якщо вони, звичайно, не суперечать технічним нормам і правилам проведення інженерних вишукувань).

 1. Отримання авансу

Розмір авансового платежу ми обговорюємо під час прийняття заявки на послугу або в процесі узгодження договору. Зазвичай сума залежить від обсягу замовлених досліджень та їх собівартості для нашої компанії.

 1. Виконання робіт

Вишукування ведуться у відповідності із затвердженим календарним графіком і, як правило, поетапно. Основними їхніми етапами є:

 • підготовка до вишукувань та збір вихідних даних;
 • польові (натурні) роботи;
 • камеральні роботи;
 • узгодження результатів.
 1. Приймання результатів вишукувань замовником

Термін, в який замовник повинен розглянути та прийняти спрямовану йому готову звітну та картографічну інформацію, обговорюється в контракті. Дослідження не можуть вважатися завершеними, доки у клієнта до компанії залишається хоча б одне обґрунтоване зауваження або питання з приводу підготованого матеріалу. Остаточний розрахунок за надані послуги проводиться після підписання акта приймання виконаних робіт, що засвідчує відсутність претензій до отриманої документації.

Консультаційна допомога від компанії

Замовники вишукувальних послуг з розряду фізичних осіб часто мають труднощі, стикаючись з масою пропозицій, якими насичений Інтернет-простір. Далеко не всі клієнти нашої компанії можуть на момент розміщення замовлення похвалитися чітким розумінням особливостей необхідної їм послуги та критеріїв оцінки її якості. Попередня безоплатна консультація допоможе проаналізувати проблеми замовника та визначити необхідний йому комплект документів (висновків, планів), а також найбільш раціональний підхід до проведення робіт, який забезпечить вирішення проблем при мінімальних витратах.

Зав'язуючи відносини із замовниками в будь-якій зі сфер своєї діяльності (топогеодезичні роботи, маркшейдерія, аерофотознімання, інженерна геологія), керівництво компанії ГК GEOTOP докладає усіх зусиль для встановлення тривалих партнерських зв'язків.